zaloguj się   |   
Studia podyplomowe - Bezpieczeństwo
i higiena pracy z elementami ergonomii
Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki
Poiltechnika Łódzka
Łódź 90-924, Wólczańska 215
tel. (0-42)631-36-81, (0-42)631-32-54

Strona główna


.TRWA  REKRUTACJA  NA  ROK  AKADEMICKI  2018/2019

Istnieje możliwość dofinansowania studiów przez pracodawcę nawet do 80%

w ramach projektu „Przepis na rozwój”.


Więcej informacji można uzyskać na stronie projektu: www.przepisnarozwoj.eu

lub pod numerem telefonu 515 352 170 lub 517 621 202

STUDIA PODYPLOMOWE PRZEZNACZONE SĄ DLA:

  •  absolwentów wyższych uczelni dowolnego kierunku, którzy chcą uzyskać pełne uprawnienia przewidziane w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
  • kadry odpowiedzialnej za zagadnienia związane z BHP oraz ergonomią
  • osób odpowiedzialnych za wdrożenie i funkcjonowanie Systemu Zarządzania BHP

WARUNKIEM PRZYJĘCIA NA STUDIA PODYPLOMOWE jest ukończenie studiów wyższych na dowolnym kierunku: magisterskich, inżynierskich lub licencjackich

WYMAGANE DOKUMENTY

  • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z jego czytelną kserokopią,
  • wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy

ZAPISY - patrz zakładka REKRUTACJA 2018/2019

PROGRAM: pobierz program studiów


ZAJĘCIA OBEJMUJĄ: 270 godzin, 2 semestry.

Prowadzone są w systemie zaocznym: piątek 16:30 – 20:30, sobota 8:30-16:30.

ABSOLWENCI STUDIÓW OTRZYMUJĄ:

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Łódzkiej dające pełne uprawnienia przewidziane w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • certyfikat audytora wewnętrznego systemów zarządzania bhp,
  • zaświadczenie o ukończeniu seminarium z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców oraz podręcznik.

KOSZT STUDIÓW to 4000 zł z możliwością płatności w czterech równych ratach.

Zajęcia realizowane są przez specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej, Państwowej Inspekcji Pracy, Instytutu Medycyny Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego, Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji oraz jednostki certyfikującej. Obejmują wykłady i obszerny blok zajęć praktycznych realizowanych w małych grupach projektowych i laboratoryjnych.

KADRA

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski (PŁ) – kierownik Katedry Zarządzania Produkcją i Logistyki, znany autorytet w zakresie zarządzanie produkcją, ergonomii praz bezpieczeństwa pracy, promotor ponad 10 prac doktorskich w tym zakresie, wieloletni wykładowca, łączy wiedzę praktyczną z nauką

Dr inż. Maciej Bielecki (PŁ) – pracownik naukowo-dydaktyczny  w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki, ekspert z zakresu zarządzania systemami produkcyjnymi, TQM wieloletni wykładowca, posiada ogromne doświadczenie praktyczne i bogaty dorobek naukowy

Dr inż. Katarzyna Boczkowska, (PŁ) – pracownik naukowo-dydaktyczny zespołu Ergonomii i BHP  w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki, ekspert z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, biegły z listy Sądu Okręgowe II kadencji z zakresu bhp, wieloletni wykładowca, posiada doświadczenie praktyczne i bogaty dorobek naukowy

Dr inż. Konrad Niziołek (PŁ) - pracownik naukowo-dydaktyczny zespołu Ergonomii i BHP  w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki, ekspert z zakresu zarządzania środowiskowego, posiada bogate doświadczenia jako trener, wykładowca, realizator projektów, wdrożeń systemów środowiskowych i bhp, posiada bogaty dorobek naukowy

Dr  inż. Aleksandra Polak-Sopińska (PŁ) – pracownik naukowo-dydaktyczny  zespołu Ergonomii i BHP  w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki, ekspert z zakresu ergonomii i projektowania ergonomicznego, projektowania dla osób niepełnosprawnych,  wieloletni wykładowca, posiada ogromne doświadczenie praktyczne i bogaty dorobek naukowy

Doc. dr inż. Mieczysław Rajkiewicz (PŁ) - pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Zarządzania Produkcją i Logistyki, ekspert z zakresu systemów zarządzania jakością, posiada bogate doświadczenia jako audytor systemów jakościowych oraz bhp, wieloletni wykładowca, realizator projektów, wdrożeń systemów zarządzania jakością

Dr inż. Anna Walaszczyk (PŁ) - pracownik naukowo-dydaktyczny zespołu Ergonomii i BHP  w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki, specjalista z zakresu systemów zarządzania jakością, wieloletni wykładowca, posiada doświadczenie praktyczne i bogaty dorobek naukowy

Dr inż. Magdalena Wróbel-Lachowska PŁ) – pracownik naukowo-dydaktyczny w zespole Ergonomii i bhp Katedry Zarządzania Produkcja i Logistyki, wykładowca przedmiotów z zakresu bhp i ergonomii opiekun koła naukowego BHP i ergonomia, od kilku lat prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych,

Mgr inż. Anna Mączewska (PŁ) - pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Zarządzania Produkcja i Logistyki, wykładowca przedmiotów z zakresu bhp i ergonomii

ze strony innych instytucji:

Prof. dr hab. inż. Joanna Lecewicz-Bartoszewska – były kierownik zespołu Ergonomii i BHP  w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki, ekspert z zakresu ergonomii i projektowania ergonomicznego, wieloletni wykładowca PŁ, posiada ogromne doświadczenie praktyczne i bogaty dorobek naukowy

Prof. dr hab. Teresa Makowiec-Dąbrowska – pracownik Instytut Medycyny Pracy, specjalista z zakresu fizjologii pracy, ergonomii, wieloletni współpracownik PŁ, realizuje zajęcia na studiach dziennych oraz zaocznych oraz podyplomowych

Dr inż. Zbigniew Jóźwiak - pracownik Instytut Medycyny Pracy, specjalista z zakresu fizjologii pracy oraz ergonomii, wieloletni współpracownik PŁ, realizuje zajęcia na studiach dziennych oraz zaocznych oraz podyplomowych

Mgr inż. Dagmara Kupka – nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy, posiada doświadczenie dydaktyczne realizując przedmioty z zakresu Prawa Pracy, Metod Pracy Służb bhp na studiach dziennych i zaocznych ZIP oraz IBP oraz podyplomowych od wielu lat

Mgr inż. Dariusz Bończak - inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, posiada doświadczenie dydaktyczne realizując przedmioty z zakresu Prawa Pracy, Metod Pracy Służb bhp na studia dziennych i zaocznych ZIP oraz IBP oraz podyplomowych od wielu lat

Dr inż. Marta Znajmiecka-Sikora - adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego, wieloletni  wykładowca, trener, realizator projektów unijnych w zakresie metodyki szkoleń bhp, diagnozy psychologicznej potrzeb szkoleniowych, pracownik firmy szkoleniowo-doradczej, od wielu lat współpracownik Katedry Zarządzania Produkcją i Logistyki PŁ w zakresie prowadzenia zajęć na studiach dziennych i zaocznych ZIP oraz IBP oraz podyplomowych

Lek med. Adam Sikora – absolwent WAM, prezes firmy szkoleniowo-doradczej w zakresie bhp Centrum Edukacji i doradztwa EGO, wieloletni wykładowca, trener w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej, współpracuje z PŁ od wielu lat realizując zajęcia na wielu studiach podyplomowych

Kpt mgr inż. Grzegorz Janowski – z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, specjalista ds. bhp i p.poż, wieloletni wykładowca z zakresu p.poż., realizator zajęć teoretyczno-praktycznych na studiach podyplomowych

Krzysztof Smolarek – specjalista ds. p.poż, posiada wieloletni staż pracy w Państwowej Straży Pożarnej, obecnie prowadzi doradztwo, szkolenia z zakresu p.poż. 

Mgr inż. Tomasz Szubert – specjalista ds. Bhp, absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ, współpracujący od lat z Katedrą Zarządzania Produkcją i Logistyki podczas realizacji zajęć dydaktycznych z zakresu bezpieczeństwa pracy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

Mgr inż. Przemysław Rybiński - – specjalista ds. Bhp, absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ, współpracujący od lat z Katedrą Zarządzania Produkcją i Logistyki podczas realizacji zajęć dydaktycznych z zakresu bezpieczeństwa pracy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, posiada doświadczenie jako trener i wdrożeniowiec systemów zarzadzania bhp

Mgr inż. Michał Frątczak - specjalista ds. Bhp, absolwent Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ, współpracujący od lat z PŁ w ramach zajęć prowadzonych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy, posiada doświadczenie jako trener i wdrożeniowiec

Osoby wyznaczone przez Jednostkę Certyfikującą – wykładowcy, trenerzy prowadzący kursy szkolenia, oraz posiadający praktykę we wdrożeniach systemów zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy

Aktualności