zaloguj się   |   
Studia podyplomowe - Bezpieczeństwo
i higiena pracy z elementami ergonomii
Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki
Poiltechnika Łódzka
Łódź 90-924, Wólczańska 215
tel. (0-42)631-36-81, (0-42)631-32-54

Strona główna


.

TRWA  REKRUTACJA  NA  ROK  AKADEMICKI  2017/2018


STUDIA PODYPLOMOWE PRZEZNACZONE SĄ DLA:

  •  absolwentów wyższych uczelni dowolnego kierunku, którzy chcą uzyskać pełne uprawnienia przewidziane w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
  • kadry odpowiedzialnej za zagadnienia związane z BHP oraz ergonomią
  • osób odpowiedzialnych za wdrożenie i funkcjonowanie Systemu Zarządzania BHP

WARUNKIEM PRZYJĘCIA NA STUDIA PODYPLOMOWE jest ukończenie studiów wyższych na dowolnym kierunku: magisterskich, inżynierskich lub licencjackich


ZAJĘCIA OBEJMUJĄ: 300 godzin, 2 semestry.

Prowadzone są w systemie zaocznym: piątek 16:30 – 20:30, sobota 8:30-16:30.

Zajęcia realizowane są przez specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej, Państwowej Inspekcji Pracy, Instytutu Medycyny Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego, Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji oraz jednostki certyfikującej. Obejmują wykłady i obszerny blok zajęć praktycznych realizowanych w małych grupach projektowych i laboratoryjnych.

PROGRAM: pobierz program studiów
 

ABSOLWENCI STUDIÓW OTRZYMUJĄ:

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Łódzkiej dające pełne uprawnienia przewidziane w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • certyfikat audytora wewnętrznego systemów zarządzania bhp,
  • zaświadczenie o ukończeniu seminarium z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców oraz podręcznik.

KOSZT STUDIÓW to 4000 zł z możliwością płatności w czterech równych ratach.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z jego czytelną kserokopią,
  • wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy

ZAPISY - patrz zakładka REKRUTACJA 2017/2018

Aktualności